Alwex

När man ska anlita en leverantör är förtroende, kompetens och andras uppfattning om leverantören viktigt. Därför ställde vi ett par frågor till våra befintliga kunder om hur dem ser på sitt samarbete med oss.

Det som är mest betydelsefullt för mig med vårt samarbete är:

En nära dialog, med ett stort mått av ömsesidigt förtroende.

Jag känner att den hjälpen vi som företag främst får är/innebär:

Att Advisory har ett brett och väletablerat leverantörsnätverk.

Arbetet som Advisory gör innebär följande för oss som företag?

Extern marknads och media konsult.

Om du hade rekommenderat vår tjänst till någon annan så hade det främst varit pga?

Engagemang & kvalité.

Beskriv Advisory eller ert samarbete med 3 ord?

Stabilt, sakligt och kunnigt.

Kommentera