Växjö Markisfabrik

När man ska anlita en leverantör är förtroende, kompetens och andras uppfattning om leverantören viktigt. Därför ställde vi ett par frågor till våra befintliga kunder om hur dem ser på sitt samarbete med oss.

Det som är mest betydelsefullt för mig med vårt samarbete är:

Enkelheten, inga krusiduller och lätta att få tag i per telefon eller mail.

Jag känner att den hjälpen vi som företag främst får är/innebär:

Slippa alla telefonförsäljare! Att hjälpa oss med en mediaplan så vi vet vad vi ska förhålla oss till.

Arbetet som Advisory gör innebär följande för oss som företag?

Tidsvinst och större kontroll på mediabudgeten.

Om du hade rekommenderat vår tjänst till någon annan så hade det främst varit pga?

Tidsvinst och hjälp av proffs med var det är lämpligt att synas för just oss. Vi kan också utnyttja deras kontakter när vi gör inköp av tjänster eller produkter.

Beskriv Advisory eller ert samarbete med 3 ord?

Förtroende, tidsvinst, optimering av budget.

Kommentera